Apple Juicy

Нашето местоположение

Адрес за кореспонденция:
гр. София,
ул. "Николай Хайтов" № 12, ет. 5


Производствена база:
с. Граница
обл. Кюстендил


  • E-mail: marshal_91@abv.bg
  • E-mail: zemedelec1@abv.bg
  • Телефон: +359 2 418 17 56
  • GSM: +359 884 402 000
  • GSM: +359 885 988365
  • Факс: + 359 2 878 05 49

Контакт с нас

Apple Juicy