Хладилни камери за съхранение на плодове

Фирмата притежава съвременен и високо-технологичен цех за производство на директни плодови сокове и хладилни камери за съхранение на плодове, находящи се в с. Граница, обл. Кюстендил. Района на предприятието е традиционен производител на плодове, попадащ в зона на преходно-континентален климат със средиземноморско влияние.

/IMG_378401.jpg         /165.jpg

Новини

Информация

гр. София
ул. "Николай Хайтов" № 12, ет. 5
GSM: +359 884 402 000
           +359 885 870 446
тел. +359 2 418 17 56
факс: + 359 2 878 05 49
e-mail: marshal_91@abv.bg
www.applejuicy.bg